Tematem przewodnim tegorocznej edycji programu jest odkrywanie w sobie potencjału. Celem spotkań, które odbędą się na trzech wydziałach farmaceutycznych uczelni medycznych: w Białymstoku, Wrocławiu i Warszawie, jest odnalezienie mocnych stron uczestników i pokazanie, że klucz do sukcesu, to coś więcej niż sama wiedza. Spotkania mają zainspirować studentów do lepszego poznawania siebie oraz swoich kompetencji. Mają także pokazać im różnorodne ścieżki kariery, jakie mogą podjąć oraz dostarczyć skrojonych na miarę narzędzi, które pomogą im w przyszłym rozwoju.

Zapisy na wydarzenia prowadzone będą poprzez stronę rejestracyjną programu. Ze spotkania w Warszawie będzie nadawany livestreaming – relacja video na żywo, dostępna na nowo powstałym profilu „Recepty na sukces w farmacji” na Facebooku.

 W ramach tegorocznej edycji zostanie także przeprowadzona debata „Farmaceuta 2025 – perspektywa oczami studentów”. Do udziału w dyskusji zaproszeni zostaną przedstawiciele studentów ze wszystkich wydziałów farmacji w Polsce. Celem debaty jest chęć poznania ich opinii na temat przyszłości zawodu farmaceuty, możliwych dróg rozwoju, zmian oraz wyzwań, jakie mogą na nich czekać.
 

Źródło: Gedeon Richter