- Rząd wywiązał się z tego na czym na zależało – mówił Roman Badach Rogowski. - Jest projekt rozporządzenia ministra zdrowia, które zagwarantuje wypłatę dodatków dla wszystkich ratowników, a w piątek Sejm przyjął nowelizację ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Roman Badach Rogowski zapowiada, że akcje protestacyjne, które miały być przeprowadzone 16 i 23 kwietnia zostały odwołane. - Protest nadal trwa, ale bez zaostrzeń – podkreśla Badach Rogowski i zapowiada, że po długim weekendzie majowym jest już zaplanowane spotkanie z ministrem zdrowia, na którym mają rozmawiać m.in. o dużej nowelizacji PRM, samorządzie ratowników medycznych oraz kolejnych dodatkach dla tej grupy zawodowej.