Szpitale podzielono na trzy kategorie: szpitale wojewódzkie, szpitale gminne i powiatowe oraz szpitale resortowe i kliniczne. Ocenie poddano dynamikę kontraktu z NFZ, przychodowość aktywów oraz rentowność sprzedaży. Parametry zostały dobrane tak, aby obrazowały efektywność zarządzania szpitalem.

Jak pokazuje ranking, problemy finansowe służby zdrowia nie przekreślają szans na sukces ekonomiczny w polskich szpitalach. Mimo, że wiele placówek wciąż pozostaje nierentownych, to są także szpitale, które poprawiają swoje wyniki. Za przykład może posłużyć Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Suchowoli, zwycięzca Rankingu Finansowego Szpitali 2013 w kategorii szpitale wojewódzkie. Placówka odnotowała wzrost kontraktu z NFZ w latach 2011-2013 średnio o ponad 8 procent rocznie. W 2013 roku kontrakt wzrósł o 7 procent, co szczególnie zwraca uwagę w sytuacji, gdy mediana dynamiki kontraktów zawieranych przez szpitale marszałkowskie z NFZ wyniosła tylko 2 procent.. Działalność szpitala jest bardziej rentowna od szpitali prywatnych – w 2012 roku osiągnął on rentowność sprzedaży na poziomie 3,5 procent, gdy mediana sektora prywatnego to tylko 1,6 procent.

Finansowymi sukcesami może pochwalić się również Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim, zwycięzca w kategorii szpitali gminnych
i powiatowych. Szpital zanotował bardzo wysoką dynamikę kontraktu z NFZ w 2012 roku,  a w 2013 roku udało się go jeszcze nieco poprawić. Bardzo dużym sukcesem szpitala jest jego wynik finansowy w 2012 roku. Placówka osiągnęła rentowność sprzedaży na poziomie 7,1 procent. Był to jeden z najlepszych wyników w całej Polsce, uwzględniając również szpitale prywatne.

Najwięcej punktów w rankingu zdobył Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy, lider w kategorii szpitali resortowych i klinicznych. Placówka pomyślnie rozwija kontrakt z NFZ, zwiększając go w 2013 roku o 7,6 procent w stosunku do roku poprzedniego. Szczególnie imponujący jest wynik finansowy szpitala w 2012 roku. Rentowność sprzedaży na poziomie 3,6 procent to wynik wyższy nie tylko od mediany szpitali resortowych i klinicznych, ale również przewyższający wyniki większości szpitali prywatnych. O sukcesie placówki zdecydowała także wysoka przychodowość aktywów, dwukrotnie wyższa od mediany dla grupy szpitali resortowych i klinicznych, ale
i zdecydowanie przekraczająca wskaźnik dla szpitali prywatnych.

Szpitale, które wygrały w swoich grupach plasowały się bardzo wysoko w każdej z analizowanych kategorii. Są to jednostki dobrze zarządzane w każdym wymiarze: budowaniu przychodów, kontroli kosztów i działalności inwestycyjnej.

Weryfikacji danych finansowych zawartych w Rankingu Szpitali 2013 roku dokonała firma doradcza Deloitte. - W zwiększeniu przejrzystości i rzetelności finansów jednostek publicznych ważną rolę odgrywają Międzynarodowe Standardy Rachunkowości Sektora Publicznego (IPSAS) – tłumaczy Maria Rzepnikowska, Partner Deloitte. – Pomagają one w zwiększeniu rzetelności oceny sytuacji majątkowo – finansowej podmiotów z sektora publicznego, efektywniejszym zarządzaniu finansami i łatwiejszą ocenę efektywności prowadzonych działań – dodaje.

Celem Rankingu było zdefiniowanie najlepszych praktyk, które mogą stanowić benchmark w poszczególnych kategoriach oraz ich porównanie z rynkiem (publicznym i prywatnym). Ranking Finansowy Szpitali przygotowała spółka Magellan we współpracy z „Forbesem”.