Ponadto Rada uznała jeszcze za zasadne objęcie refundacją:

- leku Dysport (toxinum botulinicum typum A ad iniectabile) we wskazaniu w ramach programu lekowego „Leczenie spastyczności kończyny górnej po udarze mózgu z użyciem toksyny botulinowej typu A;

- leku Vetira (levetiracetam) we wskazaniu padaczka lub monoterapia napadów częściowych lub częściowych wtórnie uogólnionych u pacjentów w wieku od 16 lat z nowo rozpoznaną padaczką.

Rada uznała za niezasadne objęcie refundacją:

- leku Xalkori (kryzotynib) we wskazaniu leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca alk-dodatniego;

- leku Iressa (gefitynib) we wskazaniu leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca gefitynibem (II linia leczenia);

- leku Vpriv (welagluceraza alfa) we wskazaniu: w ramach programu lekowego - „Leczenie choroby Gauchera typu I preparatem Welagluceraza Alfa";

- leku Idebenonum, Mnesis (idebenonum) we wskazaniu: zespół MERRF.

Rada Przejrzystości uznała również za niezasadne zakwalifikowanie świadczenia opieki zdrowotnej ,,Rehabilitacja pacjenta po udarze mózgu ze spastycznością kończyny górnej leczoną miejscowym podaniem toksyny botulinowej" jako świadczenia gwarantowanego.

Źródło: www.aotm.gov.pl