Rada Przejrzystości na posiedzeniu, które odbyło się 29 grudnia 2014 roku, uznała za zasadne objęcie refundacją produktu leczniczego Esmya (uliprystal acetate), tab. 5 mg; 28 tabl.; kod EAN 5909990958436. Lek stosowany jest w leczeniu przedoperacyjnym umiarkowanych i ciężkich objawów mięśniaków macicy.

Lek stosowany jest w przypadku mięśniaków występujących u kobiet dorosłych w wieku rozrodczym do 40 roku życia, z ograniczeniem stosowania do 3 miesięcy. Rada zarekomendowała wydawanie leku za odpłatnością ryczałtową. Wobec niepewności analizy ekonomicznej, Rada uznała za konieczne obniżenie kosztów terapii, na przykład poprzez wprowadzenie instrumentu dzielenia ryzyka.

Rada Przejrzystości uznała też za zasadne objęcie refundacją leków:

- Mimpara, Cinacalcetum, tabl. powl., 30 mg 28 tabl., kod EAN 5909990016297,

- Mimpara, Cinacalcetum, tabl. powl., 60 mg 28 tabl., kod EAN 5909990016341,

- Mimpara, Cinacalcetum, tabl. powl., 90 mg 28 tabl., kod EAN 5909990016389,

w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego, czyli w ramach programu lekowego „Leczenie hiperkalcemii w przebiegu przetrwałej nadczynności przytarczyc u pacjentów po przeszczepieniu nerki (ICD-10 Z94.0)".

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.aotm.gov.pl, stan z dnia 2 stycznia 2015 r.