Na 37 posiedzeniu, które odbędzie się 27 października 2014 r., Rada Przejrzystości przygotuje stanowiska w sprawie oceny leków stosowanych podczas leczenia pacjentów z chorobą Alzheimera oraz leków na białaczkę.

Rada przygotuje stanowiska w sprawie leku Memabix (memantyny chlorowodorek; tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej) oraz Memabix (memantyny chlorowodorek; roztwór doustny), stosowanych przy leczeniu pacjentów z chorobą Alzheimera o umiarkowanym lub ciężkim nasileniu.

Rada zaopiniuje także lek Alortia (losartan, amlodypina) we wszystkich wskazaniach i przeznaczeniach na dzień wydania decyzji oraz Atriance (nelarabina), stosowany przy leczeniu pacjentów z ostrą białaczką limfoblastyczną T-komórkową lub chłoniakiem limfoblastycznym T-komórkowym, u których nie było reakcji leczenie lub wystąpiła wznowa po zastosowaniu co najmniej dwóch schematów chemioterapii, kwalifikujących się do przeszczepu macierzystych komórek krwiotwórczych.

Przygotowane zostaną również opinie w sprawie projektów programów zdrowotnych jednostek samorządu terytorialnego. Ocenione zostaną następujące programy:

- „Rehabilitacja oddechowa dzieci do lat 18 z wykorzystaniem walorów klimatycznych obszaru Jarnołtówka".

- „Program wczesnego wykrywania i zapobiegania chorobom układu krążenia" (województwo łódzkie),

- „Powiatowy Program Promocji Zdrowia dla mieszkańców Powiatu Legionowskiego na rok 2014 – Zaskoczeni wiekiem",

- „Leczenie niepłodności metodą NaproTechnology w latach 2014-2017" (miasto Częstochowa),

- „Program zdrowotno-profilaktyczny „Rehabilitacja lecznicza - ambulatoryjna (fizykoterapia, kinezyterapia, masaż leczniczy) mieszkańców Gminy Niemce"",

- „Powiatowy Program Promocji Zdrowia dla mieszkańców Powiatu Legionowskiego na rok 2014 – Pomóż mi latać",

- „Program diagnostyczno-edukacyjny „Opracowanie wskazówek i zaleceń do pracy z dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w środowisku domowym"" (województwo mazowieckie),

- „Warsztaty Rozwoju Rodzicielskiego – zaburzenia ze spektrum autyzmu" (województwo mazowieckie).

- „Program profilaktyki stomatologicznej prowadzony w latach 2013-2015 obejmujący dzieci z Gminy Brwinów w wieku 6-9 lat",

- „Powiatowy Program Promocji Zdrowia dla mieszkańców Powiatu Legionowskiego na rok 2014 – Szkoła rodzenia",

- „Powiatowy Program Promocji Zdrowia dla mieszkańców Powiatu Legionowskiego na rok 2014 – Edukacja prozdrowotna",

- „Profilaktyka i wczesna diagnostyka astmy, chorób alergicznych u dzieci, mieszkańców Częstochowy na lata 2014-2018".

- „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2015-2018" (gmina Lwówek Śląski),

- „Program zdrowotny profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Małopolsce",

- „Program profilaktyczny zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2015, 2016, 2017, 2018" (gmina Wołów),

- „Program profilaktyki raka szyjki macicy w gminie Kobylnica na lata 2015-2018",

- „Wieloletni program zdrowotny wczesnej profilaktyki zachorowań na raka szyjki macicy w Gminie Miasto Oświęcim na lata 2015-2020".

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.aotm.gov.pl, stan z dnia 24 października 2014 r.