7 stycznia 2016 roku odbędzie się 1. posiedzenie Rady Przejrzystości. Rada przygotuje stanowiska w sprawie oceny leków: Xolair, Opdivo i Keytruda. Rada przygotuje także opinie na temat programów zdrowotnych przygotowanych przez miasto Zabrze.

Lek Xolair (omalizumab) stosowany jest w leczeniu przewlekłej pokrzywki spontanicznej omalizumabem zgodnie z załączonym do zlecenia uzgodnionym projektem programu lekowego „Leczenie ciężkiej, opornej na leczenie przewlekłej pokrzywki spontanicznej ICD-10:L50.1". Lek Opdivo (niwolumab) stosuje się w leczeniu czerniaka skóry lub błon śluzowych niwolumabem (ICD-10 C43). Natomiast lek Keytruda (pembrolizumab) stosowany jest w ramach programu lekowego „Leczenie czerniaka skóry lub błon śluzowych pembrolizumabem (ICD-10 C43)".

Opinie Rady Przejrzystości będą dotyczyły także programów polityki zdrowotnej przygotowanych przez miasto Zabrze, takich jak:

„Program profilaktyczny zapobiegania próchnicy dla dzieci klas I i II zabrzańskich szkół z elementami profilaktyki uzależnień",

„Program promocyjno-edukacyjny dla potencjalnych rodziców w zakresie edukacji przedporodowej w szkole rodzenia z elementami profilaktyki uzależnień" (miasto Zabrze),

„Program badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka gruczołu krokowego z elementami profilaktyki uzależnień" (miasto Zabrze),

„Program kompleksowej terapii i rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu miasta Zabrze",

„Program profilaktyki wad postawy, nadwagi i otyłości u dzieci klas V i VI Szkoły Podstawowej z elementami profilaktyki uzależnień" (miasto Zabrze).

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.aotm.gov.pl, stan z dnia 30 grudnia 2015 r.