Ocenie poddany zostanie lek Incruse (umeclidyniowy bromek) stosowany przy  podtrzymującym leczeniu rozszerzającego oskrzela w celu łagodzenia objawów u dorosłych pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP) oraz lek Metopirone (metyrapon), stosowany przy leczeniu zespołu z endogennym zespołem Cushinga - w ramach programu lekowego „Leczenie metyraponem pacjentów z hiperkortyzolemią (ICD 10: E24.0 E24.3 E24.8 E24.9)".

Czytaj: 2 miliony osób w Polsce cierpi na POChP>>>

Rada przygotuje także opinie na temat projektów programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego. Ocenione zostaną programy:

„Aktywność fizyczna jako wczesna profilaktyka nowotworów" (miasto Grudziądz),

„Wykorzystanie krioterapii w profilaktyce zdrowotnej i terapii mieszkańców Gminy Słupsk",

„Piękny uśmiech na lata - program zdrowotny dla gminy Rzgów w zakresie profilaktyki stomatologicznej dla dzieci uczęszczających do Publicznego Przedszkola w Rzgowie oraz dla dzieci klas I-III szkół podstawowych na terenie gminy Rzgów - I etap",

„Przeciwdziałanie nadwadze i otyłości wśród dzieci w wieku 8 lat uczęszczających do szczecińskich szkół podstawowych".