29 marca 2016 roku odbędzie się 10. posiedzenie Rady Przejrzystości, podczas którego zostanie przygotowane stanowisko w sprawie oceny leku Lynparza (olaparyb), zgodne z uzgodnionym projektem programu lekowego „Leczenie podtrzymujące olaparybem chorych na platynowrażliwego zaawansowanego raka jajnika, raka jajowodu lub pierwotnego raka otrzewnej (ICD-10 C.56, C.57, C.48)".

Rada przygotuje również stanowisko w sprawie zasadności kwalifikacji świadczenia opieki zdrowotnej „Leczenie przeciwbólowe opornych na leczenie farmakologiczne przerzutów nowotworowych do kości za pomocą nieinwazyjnej termoablacji z użyciem skupionej wiązki ultradźwięków pod kontrolą rezonansu magnetycznego" jako świadczenia gwarantowanego.

W programie spotkania jest także przygotowanie opinii na temat projektu programu polityki zdrowotnej ministra zdrowia pod nazwą „Program wsparcia ambulatoryjnego leczenia zespołu stopy cukrzycowej" oraz przygotowanie opinii na temat projektów programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego. Ocenione zostaną dwa programy: „Program zapobiegający chorobom cywilizacyjnym w ramach nadwagi, otyłości i cukrzycy wśród mieszkańców województwa opolskiego" oraz „Program profilaktyki rozwoju chorób cywilizacyjnych u dzieci i młodzieży szkolnej" (miasto Sosnowiec).

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.aotm.gov.pl, stan z dnia 18 marca 2016 r.