Natomiast za zasadne Rada uznała finansowanie tego produktu w ramach rozszerzenia obecnie finansowanego programu „Leczenie łuszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym", wydawanego bezpłatnie w ramach oddzielnej grupy limitowej, ale pod warunkiem osiągnięcia kosztu terapii poniżej najniższego rzeczywistego kosztu terapii rocznej spośród obecnie finansowanych w tym programie leków z grupy inhibitorów TNF-alfa dla wszystkich grup chorych, niezależnie od masy ciała.

Czytaj: Nawet 9 mln Polaków może cierpieć na chorobę zwyrodnieniową stawów >>>

Rada uznała też za zasadne objęcie refundacją kapsułek dojelitowych Helides  stosowanych w chorobie refluksowej przełyku , w leczeniu nadżerek w przebiegu refluksowego zapalenia przełyku, w skojarzeniu z odpowiednimi antybiotykowymi schematami leczenia w celu eradykacji zakażenia Helicobacyer pylori, jak również w leczeniu choroby wrzodowej dwunastnicy współistniejącej z zakażeniem Helicobacyer pylori  oraz w zapobieganiu nawrotom choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy u pacjentów z owrzodzeniem współistniejącym z zakażeniem Helicobacyer pylori . Lek ten jest stosowany także w leczeniu wrzodów żołądka wywołanych leczeniem NLPZ, w zapobieganiu wystąpieniu owrzodzeń żołądka i dwunastnicy związanych ze stosowaniem leków z grupy NLPZ, w długotrwałym leczeniu po terapii dożylnej stosowanej zapobiegawczo przeciw nawrotom krwawienia z wrzodów trawiennych  oraz w zespoleł Zollingera-Ellisona.

Rada postuluje stosowanie leku w powyższych przypadkach w ramach istniejącej grupy limitowej 2.0 inhibitory pompy protonowej i wydawanie go pacjentom za odpłatnością 50 procent, pod warunkiem, że we wszystkich wnioskowanych wskazaniach obciążenia dla płatnika publicznego i pacjenta będą niższe niż komparatorów. 

Rada uznała też za zasadne objęcie refundacją leków zawierających substancję czynną paclitaxelum, w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego, czyli  nowotwór złośliwy żołądka w przypadku zaawansowanego raka żołądka w drugiej linii leczenia - w katalogu leków stosowanych w ramach chemioterapii.