Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny, jako lider Konsorcjum „Nauka i Zdrowie”, realizuje projekt predefiniowany pod nazwą „Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu” stanowiący część Programu PL13 współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.

Projekt powstaje we współpracy Norweskiego Dyrektoriatu ds. Zdrowia, Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Narodowego Funduszu Zdrowia.

W ramach projektu organizowane są szkolenia, których głównym celem jest rozpoznanie uwarunkowań zdrowia, poznanie najważniejszych przyczyn leżących u podłoża nierówności w zdrowiu, zapoznanie ze strategiami i metodami zmniejszenia nierówności w zdrowiu (ze szczególnym uwzględnieniem strategii i metod zdrowia publicznego, w tym promocji zdrowia) oraz poznanie zasad funkcjonowania systemu zdrowotnego w Polsce (ze szczególnym uwzględnieniem struktur, które powinny być włączone w zmniejszanie nierówności w zdrowiu).

Adresatami szkoleń są pracownicy różnych podmiotów powiązanych z problematyką zdrowia społeczeństwa, w tym w szczególności osoby bezpośrednio pracujące z pacjentami i ich rodzinami (np. pracownicy podstawowej opieki zdrowotnej), pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, pracownicy oświaty, pracownicy nadzorujący pracę innych osób, np. pracownicy zarządzający podmiotami leczniczymi, pracownicy urzędów wojewódzkich, marszałkowskich, jednostek samorządu terytorialnego, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, pracownicy oświaty.

Dla każdej z tych grup przewidziano oddzielne szkolenia w wymiarze 8 godzin lekcyjnych. Jednodniowe szkolenia zorganizowane zostaną od września do grudnia 2015 roku w miastach wojewódzkich.

Szczegółowe informacje oraz rejestracja dostępne są na stronie: www.kdkevents.pl.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.pzh.gov.pl, stan z dnia 18 sierpnia 2015 r.