Projekt nowelizacji rozporządzenia, który w czwartek został skierowany do konsultacji, przewiduje zmiany przez dodanie nowego załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 19 czerwca 2019 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień.

Czytaj: W całym kraju nadal nie ma kto i gdzie leczyć psychicznie dzieci>>

Nowy model opierać się ma na koordynacji działań pomiędzy podmiotami udzielającymi psychiatrycznych świadczeń opieki zdrowotnej dla dzieci i młodzieży, działającymi w obszarze ochrony zdrowia, które współpracować będą z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, które posiadają ogromny potencjał we wczesnym reagowaniu na zaburzenia zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.
Według autorów projektu współpraca pomiędzy jednostkami systemu ochrony zdrowia oraz z jednostkami organizacyjnymi systemu oświaty i pomocy społecznej będzie ułatwiana m.in. przez konsylia i tzw. sesje koordynacji.

Sprawdź w LEX: Czy lekarz POZ może zaordynować leki zlecone przez psychiatrę? >

Resort zdrowia podkreśla, że podstawą planowanego modelu powinny być skoordynowane działania nauczycieli i specjalistów pracujących w szkołach oraz poradniach psychologiczno-pedagogicznych z działaniami specjalistów ochrony zdrowia. Rozwiązanie takie będzie stanowić przeciwieństwo obecnych rozwiązań, w których często przyjęcie na oddział psychiatryczny (np. po podjętej próbie samobójczej) jest pierwszym kontaktem nieletniego z jakąkolwiek formą opieki.

Czytaj: Trzej rzecznicy upomną się o ratowanie psychiatrii dziecięcej>>

Projekt przewiduje trzy poziomy referencyjne: 

 

  • I poziom - Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży; 
  • II poziom - Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży; 
  • III poziom referencyjności – Ośrodek Wysokospecjalistycznej Całodobowej Opieki Psychiatrycznej.

Według autorów projektu koncepcja nowego modelu opieki nad dziećmi i młodzieżą, ma na celu zadbanie o ich zdrowie psychiczne, a także wczesne wychwycenie przypadków występowania zaburzeń psychicznych, uwzględnia skoordynowane zadania instytucji już obecnie realizujących zadania w tym zakresie, ale działających w poszczególnych resortach.

Sprawdź w LEX: Czy lekarz psychiatra z oddziału psychiatrycznego dla dorosłych może zbadać pacjenta małoletniego przywiezionego na oddział przez zespół ratownictwa medycznego? >

Jak podkreśla resort zdrowia, obecna sytuacja w opiece psychiatrycznej i leczeniu uzależnień w populacji dzieci i młodzieży wskazuje na konieczność zmiany modelu opieki, wdrożenia koordynacji i określenia jakości tej opieki" - wskazano w uzasadnieniu projektu. - Zmiana polega na uproszczeniu i zwiększeniu dostępu do podstawowych świadczeń psychiatrycznych oraz na wprowadzeniu standardu wymagań jakościowych w opiece psychiatrycznej dzieci i młodzieży -  wyjaśniono w uzasadnieniu do projektu.

Zobacz procedurę: Wpisanie pacjenta na listę oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej finansowanego ze środków publicznych >