Zaostrza się konflikt pomiędzy Naczelną Izbą Aptekarską a siecią aptek Gemini. Spór między wywiązał się po doniesieniach medialnych o tym, że Gemini bezprawnie pobiera dane o stanie zdrowia pacjentów, na następnie poddaje te osoby procesowi profilowania i udostępnia im specjalne aplikacje.

Sieć aptek uznała, że samorząd aptekarski podaje nieprawdziwe informacje, niszczy jej wizerunek i złożyła w Sądzie Okręgowym w Warszawie pozew przeciwko Naczelnej Izbie Aptekarskiej o ochronę dóbr osobistych, żądając zaprzestania rozpowszechniania nieprawdziwych informacji na temat aplikacji ReceptaGemini.pl".

Przetwarzanie danych osobowych pacjentów w aplikacji

Jak można przeczytać w pozwie, "Naczelna Izba Aptekarska w sposób rażący naruszyła wizerunek Spółki rozpowszechniając w Internecie, wśród dziennikarzy i w materiałach przekazywanych organom administracji publicznej, nieprawdziwe i wprowadzające w błąd informacje na temat działania aplikacji ReceptaGemini.pl. Najbardziej oburzający jest fakt przygotowania oświadczenia przez NIA bez zadania Gemini jakichkolwiek pytań na temat aplikacji" - czytamy.

Czytaj w LEX: Przetwarzanie danych osobowych pacjentów bez ich zgody oraz za ich zgodą  >

 


Na razie samorząd aptekarski informuje, że nie zamierza zastosować się do wezwań zawartych w pozwie. W podjętej niedawno uchwale wskazuje, że system P1, z którego pobierane są wspomniane informacje, zawiera wrażliwe dane medyczne pacjentów, m.in. dostęp do e-recept, na podstawie których można tworzyć opis stanu zdrowia chorych zwykle objęty tajemnicą lekarską i aptekarską.

Przetwarzanie danych osobowych w ocenie rządu

- Także  Ministerstwo Zdrowia  sprzeciwia się opisanym w przedmiotowym artykule praktykom, kierując zawiadomienie  do prokuratury oraz jednostki zajmującej się walką z cyberprzestępczością. Działania podjęte przez sieć aptek Gemini podważają zaufanie do aptek oraz farmaceutów. Sieć aptek nie ma prawa przetwarzać danych wrażliwych pacjentów. Podkreślenia również wymaga, że wdrożenie e-recepty odbywało się przy dużym zaangażowaniu aptekarzy z całej Polski, z ogromną korzyścią la polskich chorych a praktyki stosowane przez sieć Gemini niwelują trud tej ogromnej pracy - napisano w oświadczeniu samorządu. 

Czytaj w LEX: Świadczenie usług farmaceutycznych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych >

Zaś sieć aptek broni się. W oświadczeniu przekazanym mediom wskazuje, że aplikacja jaką stworzyła firma Gemini, stanowi system informatyczny, mający na celu wsparcie w uzyskiwaniu informacji o dostępności produktów leczniczych realizowanych na podstawie e-recepty. - Aplikacja to przykład zastosowania nowoczesnych technologii w propagowaniu instytucji e-recepty i poprawy dostępności produktów leczniczych dla pacjentów. Apteka nie przekazuje do aplikacji żadnych danych osobowych, w szczególności danych podmiotu leczniczego, osoby wystawiającej e-receptę (np. lekarza), ani pacjenta. Wszystkie te dane zachowane są w pełnej poufności przez system P1 oraz komunikującą się z nim aptekę - czytamy w dokumencie.

- Aplikacja otrzymuje od apteki jedynie informację o produktach objętych receptą, jej dacie ważności oraz numerze recepty -oświadczają przedstawiciele aptek Gemini.

Czytaj w LEX: Czy istnieje możliwość wymiany leku nierefundowanego na refundowany w ramach realizacji recepty przez farmaceutę? >