Projekt ustawy zakładający dobrowolne przekształcenie szpitali w spółki i do tego z większościowym udziałem samorządów to pomysł opozycji na zastopowanie „skrajnie liberalnych pomysłów” Rządu.

Takiego właśnie określenia użył – zdaniem „Dziennika” - Bolesław Piecha z Prawa i Sprawiedliwości, który wraz z Markiem Balickim w SdPL i Ludwikiem Dornem z PiS w ubiegłym tygodniu rozpoczęli rozmowy nt. poprawki do rządowej ustawy o komercjalizacji szpitali. Zdaniem działaczy, po wcześniejszym zdecydowanym negowaniu przez opozycję pomysłu prywatyzacji szpitali, przedstawienie kompromisowej propozycji zakończy oskarżanie ich o hamowanie reform.

Porozumienie po stronie opozycji ma być odpowiedzią na radykalny projekt ustawy Platformy Obywatelskiej zakładający m.in. obligatoryjne przekształcanie Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w spółki, który po wakacjach będzie głosowany w Sejmie. Zgodnie z nim, w ciągu roku wszystkie szpitale będą musiały przekształcić się w spółki prawa handlowego. Ich właściciel, czyli samorząd lokalny, będzie mógł sprzedać nawet wszystkie udziały w szpitalach-spółkach. W praktyce – zdaniem opozycji – oznaczałoby to ich pełną prywatyzację.

źródło: Puls Medycyny, 18 sierpnia 2008 r.