Pracodawcy stanowczo protestują przeciwko raportowi przygotowanemu przez prof. dr hab. Janusza Morysia, Rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, oraz tezom w nim postawionym. Autor dokumentu na podstawie niewymienionych źródeł pochodzących z jednego województwa twierdzi, że szpitale niepubliczne dokonują selekcji pacjentów ze względu na wiek, stan kliniczny chorego i spodziewany czas hospitalizacji.

Jak uważa wiceprezydent Pracodawców RP Andrzej Mądrala, „przedstawianie opinii publicznej wybiórczych, nierzetelnie zestawionych i w żaden sposób niereprezentatywnych danych, bez podania źródła ich pochodzenia, nie tylko jest nie do przyjęcia, lecz także podważa wiarygodność Rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego”.

Mądrala podkreśla, iż upublicznianie raportu jest próbą niszczenia prywatnych szpitali. Jego zdaniem, autor raportu nie dołożył wszelkiej niezbędnej staranności badawczej.

Więcej na ten temat na stronie internetowej PRP.

Źródło: www.pracodawcyrp.org.pl