PRP: 10 miesięcy funkcjonowania ustawy refundacyjnej - znaczenie dla uczestników rynku i pacjentów
\\

Pracodawcy RP, wspólnie z ekspertami rynku farmaceutycznego, podsumowali dziesięć miesięcy funkcjonowania ustawy refundacyjnej. Ich zdaniem, ustawa wymaga rzetelnej oceny jej skutków i podjęcia działań na rzecz usunięcia barier, których pojawienie się odczuwają wszyscy uczestnicy rynku farmaceutycznego i pacjenci.

8 listopada br. odbyło się posiedzenie Sejmowej Komisji Zdrowia, podczas którego Pracodawcy RP oraz specjaliści z zakresu prawa farmaceutycznego podsumowali 10 miesięcy funkcjonowania ustawy refundacyjnej.

W spotkaniu, zorganizowanym przez PRP, wzięli udział analitycy rynku – przedstawiciele firm IMS Health, PharmaExpert, Sequence HC Partners, prawnicy z kancelarii Baker&ampMcKenzie i Czyżewscy oraz eksperci Medycyny Praktycznej.

Eksperci zwracali głównie uwagę na ograniczenia w dostępie do leków refundowanych i wzrost poziomu współpłacenia przez pacjentów za leki refundowane z poziomu 34% do 37,8%, przy jednoczesnym spadku cen urzędowych leków.

Jak wynika z danych przedstawionych przez firmy analityczne IMS Health Polska i PharmaExpert, od początku 2012 roku nastąpił spadek wartości rynku leków refundowanych o blisko 19%. Przyczyną tego zjawiska jest przede wszystkim spadek konsumpcji leków – rynek ilościowo zmniejszył się o ponad 14%. Wiele leków refundowanych sprzedaje się ze 100% odpłatnością, co wiąże się z obawą lekarzy przed surowymi sankcjami finansowymi za ewentualne błędy w ordynacji leków refundowanych. Na spadek wartości rynku leków refundowanych miało również wpływ obniżenie cen leków przez producentów w toku negocjacji. Nie przełożyły się one jednak na zmniejszenie poziomu współpłacenia pacjentów – bo przy obniżonych cenach leków wzrosło ono z 34% do 37,8% w obszarze leków refundowanych i jest to jeden z najwyższych poziomów w Europie. Wynika to z wadliwego systemu grupowania leków, które w istocie nie są zamienne.

Analiza rynku hurtowego pokazała, jak zmniejszenie marży w łańcuchu dystrybucji i częste zmiany wykazów leków refundowanych ograniczyły dostępność leków w aptece i tym samym dla pacjenta. Nasiliło się zjawisko eksportu równoległego, ograniczono dostawy do aptek, skrócono terminy płatności i zredukowano zapasy magazynowe w aptekach.

Prawnicy zwrócili uwagę na brak spójności między ustawą refundacyjną a ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawą o prawach pacjenta, ustawą o zamówieniach publicznych i prawem konkurencji. Ich zdaniem nowa ustawa znacząco ogranicza możliwości zakupu leków przez szpitale, zwiększa biurokrację i w wielu punktach wzbudza wątpliwości interpretacyjne, jednocześnie wprowadzając surowe sankcje za złamanie prawa.

Zdaniem uczestników spotkania, ustawa wymaga rzetelnej oceny jej skutków i podjęcia działań na rzecz usunięcia barier, których pojawienie się odczuwają wszyscy uczestnicy rynku farmaceutycznego i pacjenci.

Opracowanie: Agnieszka Sostenes-Brązert

Źródło: www.klr.pl, stan z dnia 19 listopada 2012 r.

\
Data publikacji: 19 listopada 2012 r.