Zmiany dotyczą uszczegółowienia przepisów związanych z obowiązkiem weryfikacji przez świadczeniodawców uprawnień pacjenta do świadczeń finansowanych ze środków publicznych oraz dostosowania do przepisów zarządzenia Nr 16/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie wniosków o indywidualne rozliczenie świadczeń i Bazy Rozliczeń Indywidualnych.

Uchylono także obowiązek zapewniana przez świadczeniodawcę całodobowego dostępu do świadczeń lekarza psychiatry, lekarza psychiatry dzieci i młodzieży, w stacjonarnym lecznictwie psychiatrycznym, w miejscu udzielania świadczeń lub w lokalizacji.

Źródło: www.nfz.gov.pl