Celem projektu jest dostosowanie przepisów zarządzenia nr 27/2012/DGL w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe) do postanowień obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. Urz. MZ. poz. 24), które od dnia 1 lipca 2013 r. wprowadziło nowy program leczenia bendamustyną chłoniaków nieziarniczych o powolnym przebiegu opornych na rytuksymab. Zmiany dotyczą głównie załączników do powyższego rozporządzenia.

Zmiany mają dotyczyć również zarządzenia nr 72/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 października 2011 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne (oznaczenie wyłącznie etanerceptu i infliksimabu w ciężkiej łuszczycy, a nie jak dotychczas adalimumabu, etanerceptu, infliksimabu oraz ustekinumabu).

Źródło: www.nfz.gov.pl