W wyniku prac nad obwieszczeniem  refundacyjnym ministra zdrowia zostało ocenionych 498 wniosków, w tym 119 o objęcie refundacją i ustalenie ceny urzędowej, 324 o przedłużenie decyzji o objęciu refundacją, 3 wnioski o podwyższenie urzędowej ceny zbytu, 46 wniosków o obniżenie urzędowej ceny zbytu  oraz 6 wniosków o skrócenie obowiązywania decyzji.

Wykaz leków refundowanych dostępnych w aptece na receptę został poszerzony o dwa produkty lecznicze (kody EAN) zawierające substancję czynną parykalcytol. Leki: Paricalcitol Teva, kaps. miękkie, 2 µg, 30 szt., kod EAN: 5909991144692 i Paricalcitol Teva, kaps. miękkie, 1 µg, 30 szt., kod EAN: 5909991144609, zostały objęte refundacją z poziomem odpłatności dla pacjentów - 30 procent do wysokości limitu finansowania. Leki są stosowane w leczeniu wtórnej nadczynności przytarczyc związanej z przewlekłą niewydolnością nerek w stadium 3 i 4 oraz z przewlekłą niewydolnością nerek w stadium 5 u pacjentów poddawanych hemodializom lub dializom otrzewnowym, po nieskuteczności terapii alfakalcydolem.

Ogółem do obwieszczenia zostanie dodanych 73 nowych produktów, będących odpowiednikami leków dotychczas refundowanych. W związku z wpłynięciem wniosków o skrócenie terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych oraz upłynięciem z dniem 1 maja 2016 rok terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych projekcie obwieszczenia nie znajdzie się 33 produktów obecnych w poprzednim obwieszczeniu.

Dla 230 produktów zawierających 63 substancji czynnych lub rodzajów środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, lub rodzajów wyrobów medycznych wprowadzono obniżki urzędowych cen zbytu od 492,37 zł do 1 gr.

Dla 389 produktów (421 pozycji obwieszczenia) spadnie dopłata pacjenta – od 360,15 zł do 1 gr,     dla 586 produktów (617 pozycji obwieszczenia) wzrośnie dopłata pacjenta – od 1 gr do 100,77 zł,     dla 775 produktów (837 pozycji obwieszczenia) spadną ceny detaliczne brutto – od 520,10 zł do 1 gr, a dla 167 produktów (169 pozycji obwieszczenia) wzrosną ceny detaliczne brutto – od 1 gr do 23,25 zł.

Decyzją ministra zdrowia z dniem 1 maja 2016 roku, refundacją został objęty lek Adcetris, brentuximabum vedotinum; proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji; 50 mg; 1 fiol.; kod EAN: 5909991004545. Adcetris będzie dostępny dla pacjentów bezpłatnie w ramach programu lekowego: „Leczenie opornych i nawrotowych postaci chłoniaków CD30+ (C 81 Choroba Hodgkina; C 84.5 Inne i nieokreślone chłoniaki T)” Decyzję o włączeniu pacjenta do leczenia w programie podejmował będzie lekarz prowadzący w oparciu o kryteria zawarte w opisie przedmiotowego programu lekowego, który stanowi załącznik B.77 do obwieszczenia.

Poza tym dla 19 leków zawierających 9 substancji czynnych stosowanych w chemioterapii i programach lekowych wprowadzono obniżki urzędowych cen zbytu od 2301,84 zł do 5 gr.

W związku z płynięciem wniosków o skrócenie terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych oraz  upłynięciem z dniem 1 marca 2016 roku terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych, a także z odmową refundacji na kolejny okres w obwieszczeniu nie znajdzie się 14 produktów obecnych w poprzednim obwieszczeniu.

Projekt obwieszczenia dostępny jest na stronie www.mz.gov.pl