14 nowych substancji psychoaktywnych, które stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi, jednoznaczny zakaz przywozu do Polski środków zastępczych i substancji psychoaktywnych, ograniczenie dostępności produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza zawierających w składzie te substancje to jedne z najważniejszych postanowień przyjętego przez rząd projektu nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Projekt wprowadza nową definicję substancji psychoaktywnej, określając ją jako substancję pochodzenia naturalnego lub syntetycznego w każdym stanie fizycznym, działającą na ośrodkowy układ nerwowy. Zdefiniowano ziele konopi innych niż włókniste. Usunięto w ten sposób trudności interpretacyjne dotychczasowego przepisu, który wprowadzał podział konopi ze względu na etapy wegetacyjne tej rośliny.

Ograniczono także możliwość wydawania bez recepty produktów leczniczych, które zawierają w składzie substancje o działaniu psychoaktywnym. Ograniczenia obejmą również liczbę wydawanych produktów. Limity nie będą obowiązywać w przypadku recepty wystawionej przez lekarza.

Zgodnie z projektem zniesiony zostanie obowiązek zawiadomienia o zamiarze przeprowadzenia kontroli przez Państwową Inspekcję Sanitarną u przedsiębiorców podejrzanych o wprowadzanie do obrotu środków zastępczych. Dzięki tej zmianie, wprowadzonej do ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, wzmocni się skuteczność przeprowadzanych kontroli w celu ochrony zdrowia i życia ludzkiego.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.premier.gov.pl, stan z dnia 19 listopada 2014 r.