Projekt wprowadza nową definicję substancji psychoaktywnej, określając ją jako substancję pochodzenia naturalnego lub syntetycznego w każdym stanie fizycznym, działającą na ośrodkowy układ nerwowy. Zdefiniowano ziele konopi innych niż włókniste. Usunięto w ten sposób trudności interpretacyjne dotychczasowego przepisu, który wprowadzał podział konopi ze względu na etapy wegetacyjne tej rośliny.

Czytaj także: MZ: dopalacze w nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii >>>

Ograniczono także możliwość wydawania bez recepty produktów leczniczych, które zawierają w składzie substancje o działaniu psychoaktywnym. Ograniczenia obejmą również liczbę wydawanych produktów. Limity nie będą obowiązywać w przypadku recepty wystawionej przez lekarza. 

Zgodnie z projektem zniesiony zostanie obowiązek zawiadomienia o zamiarze przeprowadzenia kontroli przez Państwową Inspekcję Sanitarną u przedsiębiorców podejrzanych o wprowadzanie do obrotu środków zastępczych. Dzięki tej zmianie, wprowadzonej do ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, wzmocni się skuteczność przeprowadzanych kontroli w celu ochrony zdrowia i życia ludzkiego.