Podczas sesji dotyczącej informatyzacji ochrony zdrowia podczas Europejskiego Kongresu Medycznego debatowano o stanie projektu e-zdrowie realizowanego przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia we współpracy z Ministerstwem Zdrowia oraz zastanawiano się jak mierzyć sukces jego wdrożenia.
 
Obecnie trwają prace nad platformą P1, która przyczyni się do poprawy jakości procesu leczenia poprzez dostęp do wiarygodnych danych medycznych, co jest szczególnie istotne z punktu widzenia najliczniejszej grupy odbiorców końcowych Projektu P1 – pacjentów. Pacjent będzie w centrum systemu, a dane z e-zdrowia posłużą do polepszenia opieki koordynowanej.
 
Platforma udostępni szereg usług elektronicznych takich jak na przykład Internetowe Konto Pacjenta, Elektroniczną Receptę, Skierowanie, Zlecenie oraz udostępni Portal informacyjny e-Zdrowie. W dyskusji udział wzieli między innymi: Marcin Węgrzyniak, dyrektor CSIOZ, Agnieszka Kister, a także przedstawiciele biznesu - Michał Gawryś z IBM Polska oraz Rafał Włach reprezentujący CompuGroup Medical Polska.
 
Obecnie prace nad uruchomieniem platformy przesunęły się z poziomu centralnego na poziom regionalny i lokalny czyli poziom na którym będą przekazywane dane (w tym dokumentacja medyczna) i tworzone bazy.
 
Prelegenci zgodnie uznali, że e-zdrowie to konieczność. Platforma ma być narzędziem, a nie celem samym w sobie. Od platformy oczekuje się, że korzystnie wpłynie na dostępność udzielanych świadczeń, poprawi obieg dokumentacji medycznej między świadczeniodawcami POZ, AOS a opieką szpitalną, ale również wprowadzi nowe standardy zarządzania. Twórcy systemu zdają sobie sprawę z istniejących zagrożeń, dlatego też jak podkreślała Agnieszka Kister duży nacisk kładziony jest na pracę nad strategią, ale również na bezpieczeństwo danych.
 
Platforma P1 realizowana jest dzięki funduszom unijnym oraz funduszom programu operacyjnego Polska Cyfrowa.