W 2015 roku zostaną zorganizowane 3 konkursy na dofinansowanie projektów w ramach programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. Zostanie także zrealizowanych 6 projektów pozakonkursowych. Informacje o naborach będą publikowane co najmniej 30 dni przed ich rozpoczęciem. 

Z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie projektów przeznaczono około 520 mln zł
 

Czytaj: Pracodawcy RP: środki unijne także dla prywatnych podmiotów >>>