Z raportu wynika, że wobec kwietnia 2018 sprzedaż zmniejszyła się o blisko 15 mln zł. Obrót statystycznej apteki w maju 2018 wyniósł 174,5 tys. zł, był to spadek o 2,2 proc. względem analogicznego okresu 2017.  

Sprzedaż leków z recept pełnopłatnych wyniosła w maju ponad 585 mln zł i była mniejsza o blisko 28 mln zł (-4,5 proc.). Sprzedaż w ramach recept refundowanych wyniosła ponad 955 mln zł i zmalała o ponad 13 mln zł (-1,4%), a wartość sprzedaży odręcznej wyniosła blisko 1 060 mln zł i spadła o prawie 12 mln PLN (-1,1%).

 

Za leki płacimy więcej niż rok temu

Średnia cena detaliczna leku w maju wyniosła 20,9 zł i była o 0,2% mniejsza niż w poprzednim miesiącu, a względem średniej ceny z maja 2017 r. wzrosła o 1,8%. Średnia cena detaliczna recept refundowanych to 27,8 PLN (wzrost o 1,6% vs maj 2017) średnia cena detaliczna leków na recepty pełnopłatne to 25,3 PLN (wzrost o 1,6% vs maj 2017) średnia cena detaliczna sprzedaży odręcznej to 15,6 PLN (wzrost o 2,3% vs maj 2017). 

Średnia marża apteczna dla wszystkich leków w maju br. wyniosła 24,3 proc. i była o 0,5 pp. mniejsza  od marży w analogicznym okresie 2017 r. Z kolei względem kwietnia 2018 średnia marża w aptece zmniejszyła się o 0,3 pp.  

Rośnie sprzedaż leków refundowanych

W maju refundacja leków osiągnęła wartość blisko 708 mln PLN, tj. o 0,5 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2017 r. Poziom współpłacenia pacjentów za leki refundowane wyniósł w maju 25,9 proc. i był mniejszy o 1,4 pp. niż w analogicznym okresie 2017 r. W porównaniu do poprzedniego miesiąca współpłacenie pacjentów za leki refundowane zmalało o 0,6 pp.  

PEX PharmaSequence prognozuje, że sprzedaż na koniec 2018 r. całego rynku farmaceutycznego wyniesie blisko 34 mld zł, to o 1,7 proc. więcej niż w roku 2017. Natomiast estymowana wartość refundacji wyniesie ponad 8,6 mld zł (+2,7% w stosunku do 2017 roku).