Profilaktyczna kolonoskopia wykonywana jest w Polsce od 2000 roku, ale do niedawna przeprowadzano ją u osób, które same zgłosiły się na badanie. Można było się jej poddać w dowolnym ośrodku, który zawarł porozumienie z Narodowym Funduszem Zdrowia lub jeśli refundował je urząd miasta. Warunkiem jest również wiek od 50. do 65. roku życia.

Kierownik Kliniki Gastroenterologii Onkologicznej Centrum Onkologii w Warszawie prof. Jarosław Reguła mówił, że od 2012 roku badania z użyciem kolonoskopii wykonywane są jedynie u tych osób, które zostały na nie zaproszone (z podaniem adresu placówki medycznej, do której można się zgłosić). Odbywa się to podobnie jak w przypadku badań profilaktycznych u kobiet służących wczesnemu wykrywaniu raka szyjki macicy (cytologia) oraz raka piersi (mammografia).

System badań profilaktycznych realizowanych poprzez zaproszenia zaleca Unia Europejska. - Wprowadzamy go stopniowo, co oznacza, że zaproszenia na badanie z użyciem kolonoskopii będzie przeprowadzone u coraz większej grupy osób w wieku 50-65 lat. W 2021 roku będzie badana już cała populacja w tym wieku – podkreśla prof. Reguła. Dodaje również, że w 2014 roku do realizacji tego programu zostało wybranych 20 najlepszych ośrodków wykonujących kolonoskopię.

Poza Polską przesiewowe badania z życiem kolonoskopii wykonywane są jedynie w Niemczech, Włoszech, Austrii i Stanach Zjednoczonych. W innych państwach, takich jak Francja i Finlandia, w celu wczesnego wykrywania raka jelita grubego przeprowadza się badania na krew utajoną w kale. Zaleca się, by u tej samej osoby były one wykonywane przynajmniej raz na dwa lata. (pap)