Po stworzeniu kliniki kardiochirurgii w GCM profesor przeszedł na stałe do pracy w ośrodkach American Heart of Poland. Obecnie wszystkie zabiegi i operacje wykonuje wyłącznie na dwóch oddziałach kardiochirurgii należących do Grupy AHP – czyli w Polsko-Amerykańskich Klinikach Serca w Bielsku-Białej oraz w Swissmed Vascular w Gdańsku. Oba ośrodki świadczą usługi medyczne w ramach kontraktów podpisanych z Narodowym Funduszem Zdrowia, a także na zasadach komercyjnych. Możliwa będzie również konsultacja dla chorych w poradniach należących do Polsko Amerykańskich Klinik Serca, między innymi w poradni Telcor w Katowicach.

Czytaj: American Heart of Poland buduje nową strategię rozwoju >>>

- Moja decyzja wynika po części z braku mojej akceptacji dla zmian organizacyjnych oraz wynikających z nich zwolnień specjalistów kardiochirurgów w klinice kardiochirurgii w  Katowicach-Ochojcu, którą kierowałem przez 25 lat. Chcę również w pełni skupić się na rozwoju ośrodków kardiochirurgicznych usytuowanych poza wielkimi instytutami, tak aby zapewnić równy dostęp do wysokiej jakości usług wszystkim potrzebującym pacjentom. Chorzy powinni mieć świadomość tego, że mają prawo wyboru miejsca, w którym chcą się leczyć – mówi profesor Andrzej Bochenek – Ośrodki usytuowane w mniejszych miastach zapewniają bardzo wysoki poziom leczenia. Przykładem jest kardiochirurgia w Bielsku-Białej – dodaje.

Oddział Kardiochirurgii PAKS w Bielsku-Białej może pochwalić się wynikami leczenia osiąganymi przez najlepsze ośrodki tego typu na świecie, po zestawieniu ze sobą takich samych danych wyjściowych – czyli pacjentów o podobnym profilu, w podobnym stanie, podobnie obciążonych chorobami współistniejącymi. Klinika PAKS jest jedynym w Polsce oddziałem kardiochirurgicznym, który zdecydował się udostępnić szerokiej opinii publicznej osiągane przez siebie wyniki leczenia. Ośrodek PAKS dysponuje jedną z najnowocześniejszych w Polsce tzw. sal hybrydowych. Umożliwia ona funkcjonowanie interdyscyplinarnego konsylium, tzw. „heart teamu”, który zgodnie z najnowszymi standardami krajowych i europejskich towarzystw kardiologicznych i kardiochirurgicznych, wspólnie decyduje o optymalnym sposobie leczenia osoby chorej na serce.
 

Profesor dr hab. Andrzej Bochenek jest kardiochirurgiem, członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, profesorem Śląskiego Uniwersytetu Medycznego oraz współzałożycielem i członkiem rady nadzorczej Polsko-Amerykańskich Klinik Serca. Posiada specjalizacje w zakresie kardiochirurgii, chirurgii ogólnej i angiologii. Swoje umiejętności zawodowe doskonalił w wiodących ośrodkach kardiochirurgii w Polsce (Warszawa, Poznań, Kraków, Zabrze) oraz w czasie licznych pobytów w renomowanych klinikach na świecie między innymi w National Heart Institute w Londynie i Cardiothoracic Departament w Leicester – Wielka Brytania, Karoliński Instytut – Szwecja, Oxford Radclife Hospital, Deborah Heart and Lung Center – Browns Mills, USA. Od 1973 roku pracował w Klinice Kardiochirurgii w Zabrzu początkowo pod kierunkiem prof. Tadeusza Paliwody, w latach 1984 –1988 był zastępcą profesora Zbigniewa Religi, gdzie wspólnie z nim uczestniczył w pierwszych udanych transplantacjach serca i w pierwszym zastosowaniu mechanicznego wspomagania niewydolnego serca. Profesor Bochenek jest twórcą renomowanej I Kliniki Kardiochirurgii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach-Ochojcu, którą kierował przez 25 lat, do 2013 roku. Zoperowano w niej dziesiątki tysięcy chorych i wyszkolono nowe pokolenie specjalistów w zakresie kardiochirurgii i chirurgii ogólnej.