Podmiotem odpowiedzialnym jest Laboratorium Galenowe Olsztyn sp. z o.o.

6 maja 2014 rok do Głównego Inspektora Farmaceutycznego wpłynął wniosek podmiotu odpowiedzialnego o wycofanie z obrotu podanych serii produktu leczniczego Diklofenak LGO. Decyzja została podjęta w związku ze stwierdzeniem wady jakościowej podanej serii produktu, dotyczącej oznakowania opakowania zewnętrznego. Część produktu leczniczego Diklofenak LGO 50 g zapakowano w kartoniki jednostkowe oznakowane jako Diklofenak LGO 40 g.