Bronisław Komorowski zwrócił się do Premiera Donalda Tuska w związku z wątpliwościami na temat ustawy refundacyjnej.
Prezydent RP wystosował do Premiera RP list, "w którym przedstawił swoje wątpliwości w sprawie rządowej ustawy o refundacji leków". Komorowski "zwraca uwagę, że kilka zaproponowanych (w ustawie) przez Rząd rozwiązań budzi wątpliwości natury konstytucyjnej". Prezydent zasugerował, by w czasie senackich prac nad ustawą "ponownie rozważyć rozwiązania, które budzą wątpliwości głowy państwa".
Konkretniej mówiąc, zastrzeżenia dotyczą m.in. takich kwestii, jak:
- wpłacanie przez podmiot uzyskujący refundację kwoty w wysokości 3 proc. wartości zrefundowanych produktów leczniczych;
- system poboru i egzekucji opłat, który nie dopuszcza kontroli prawidłowości naliczania opłat oraz prawa do odwołania;
- wprowadzenie obowiązku wymierzania kary administracyjnej w jednakowej sztywnej wysokości;
- brak precyzji, jeśli chodzi o określanie terminów, których niezachowanie niesie za sobą określone represje dla obywatela, czy przedsiębiorcy.
Opracowanie: Agnieszka Sostenes-Brązert, RPE WKP
Źródło: Rzeczpospolita, 7 kwietnia 2011 r.

Data publikacji: 8 kwietnia 2011 r.