Prezes URPL na obradach HMA w sprawie strategii działania na najbliższe lata
\\

Prezes URPLWMiPB wziął udział w spotkaniu Szefów Agencji Leków w Oslo, na którym rozmawiano na temat strategicznych celów prac Grupy Szefów Agencji Leków na najbliższe lata oraz sposobów zwiększania efektywności podejmowanych działań.

W dniach 7-8 listopada 2012 r. w Oslo odbyło się posiedzenie Szefów Agencji Leków (Heads of Medicines Agencies, HMA). Stronę polską na obradach reprezentował Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Grzegorz Cessak. Spotkanie to tradycyjnie organizowane jest przez Państwo prowadzące Przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej, tym razem jednak jego gospodarzem była Norwegia - pełnoprawny członek HMA z Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Głównymi tematami obrad były strategiczne cele prac Grupy Szefów Agencji Leków na najbliższe lata oraz sposoby zwiększania efektywności podejmowanych działań poprzez, między innymi, rozwój odpowiednich systemów i narzędzi IT takich jak Common European Submission Portal (CESP) i Communication Tracking System (CTS), jak również usprawnienie współpracy wewnątrz grupy i z instytucjami zewnętrznymi.

Kolejne posiedzenie HMA będzie prowadzone przez Prezydencję Irlandzką.

Opracowanie: Agnieszka Sostenes-Brązert

Źródło: www.urpl.gov.pl, stan z dnia 9 listopada 2012 r.

\
Data publikacji: 9 listopada 2012 r.