W opinii Prezesa NRL postawa lekarzy zatrudnionych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Częstochowie jest wyrazem głębokiej troski o bezpieczeństwo pacjentów oraz jakość udzielanych im świadczeń opieki zdrowotnej, ponieważ lekarz nie może godzić się na pracę w każdych warunkach, a tym bardziej w warunkach narażających pacjentów na niebezpieczeństwo. Zapewnienie właściwych warunków pracy jest obowiązkiem osób zarządzających podmiotem leczniczym. Hamankiewicz podkreśla, że jeżeli w ocenie lekarza warunki jego pracy nie zapewniają pacjentom należytego poziomu bezpieczeństwa, to lekarz nie może takiej sytuacji biernie tolerować, choćby nawet z uwagi na zobowiązania wynikające z Kodeksu Etyki Lekarskiej.

Odnosząc się do zaistniałej sytuacji w częstochowskim szpitalu, to na kierowniku podmiotu leczniczego ciąży obowiązek zabezpieczenia tej opieki - również w przypadkach wypowiedzenia umów o pracę przez pracowników tego podmiotu i to grupowego wypowiedzenia umów. Należy wziąć pod uwagę, że lekarz to również pracownik w rozumieniu Kodeksu pracy i z tego tytułu przysługują mu określone uprawnienia.

Źródło: www.nil.org.pl