- Minister Zdrowia powołał specjalny zespół, który wypracowuje rozwiązania dotyczące między innymi wskazania sposobu finansowania świadczeń udzielanych osobom nieubezpieczonym, ale uprawnionym. O takich osobach jest mowa w art. 97 ust. 8 ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. W wyniku tego prezes NFZ uznał skargę za bezzasadną i wycofał ją – powiedział rzecznik NFZ Andrzej Troszyński.

Spór pomiędzy resortem zdrowia i NFZ dotyczył osób, które w systemie eWUŚ widnieją jako nieubezpieczone, ale w rzeczywistości posiadają uprawnienie do świadczeń, czyli np. pracowników, których pracodawca nie zgłosił do ubezpieczenia. W ocenie Ministerstwa Zdrowia prezes NFZ przedstawiła zawyżoną liczbę takich osób i zażądała zbyt dużych pieniędzy z dotacji budżetowej na ich świadczenia zdrowotne. Agnieszka Pachciarz wymieniła kwotę 900  mln zł.

Według ministra Arłukowicza system eWUŚ źle weryfikował uprawnienia osób do świadczeń. Było to powodem złożenia przez ministra wniosku o odwołanie prezes Agnieszki Pachciarz.

Więcej na ten temat>>>