Dotychczas obowiązujące przepisy nie uwzględniały współodpowiedzialności producenta.

Jak wskazuje Zofia Ulz, w innych krajach Unii Europejskiej przedsiębiorcy są ryczałtowo obciążeni kosztami obrotu produktem leczniczym na danym rynku. Z tej opłaty pokrywane są między innymi koszty badań jakościowych. Ponadto zgodnie z art. 119a ustawy – Prawo farmaceutyczne przy pierwszym wprowadzaniu produktu leczniczego do obrotu podmiot odpowiedzialny pokrywa koszty badań. Potem ten sam podmiot wprowadza zmiany do dokumentacji rejestracyjnej i po wprowadzeniu tych zmian produkt już nie jest badany.

Czytaj: BCC: zmiany w Prawie farmaceutycznym pogorszą dostęp do leków >>

Kolejne badania na koszt przedsiębiorcy są konieczne. Poza tym producent jest bezpośrednio zainteresowany wynikami badań. Powinien więc partycypować w kosztach.

Cały artykuł www.gazetaprawna.pl