Prawne i organizacyjne aspekty prowadzenia dokumentacji medycznej w podmiotach leczniczych - 22.10.2012 r., Warszawa
\\

Szkolenie ma na celu przedstawienie znaczenia i roli dokumentacji medycznej w działalności podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych. Skierowane jest do osób wykonujących zawody medyczne, pracowników administracji podmiotów leczniczych, a także do pracowników administracji publicznej zajmujących się zagadnieniami związanymi z działalnością podmiotów leczniczych i ochroną danych osobowych.

Najważniejsze zagadnienia poruszane podczas szkolenia:

- znaczenie dokumentacji medycznej w procesie diagnostyczno-terapeutycznym;

- znaczenie dokumentacji medycznej jako środka dowodowego dokument medyczny jako środek dowodowy w prawie cywilnym dokument medyczny jako środek dowodowy w prawie karnym;

- dokumentacja medyczna jako przedmiot kontroli w nadzorze nad podmiotami udzielającymi świadczeń zdrowotnych;

- dokumentacja medyczna jako zbiór danych zawierający tzw. wrażliwe dane osobowe;

- dokumentacja medyczna w podmiocie udzielającym świadczeń zdrowotnych - zagadnienia wstępne;

- przechowywanie dokumentacji medycznej przez podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych;

- udostępnianie dokumentacji medycznej przez podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych;

- elektroniczna dokumentacja medyczna;

- szpitalna dokumentacja medyczna i dokumentacja medyczna podmiotu leczniczego działającego w warunkach ambulatoryjnych;

- dokumentacja medyczna w praktyce lekarza;

- dokumentacja medyczna w praktyce pielęgniarek i położnych;

- odpowiedzialność prawna związana z prowadzeniem dokumentacji medycznej.

Więcej informacji: www.szkolenia.abc.com.pl/x_C_I__P_40183921__PZTA_0D.html

Pełna oferta dostępna jest na stronie: www.szkolenia.ABC.com.pl.

\
Data publikacji: 5 października 2012 r.