- Abstrahując od tego, że Pracodawcy RP zupełnie nie zgadzają się z kierunkiem proponowanych zmian, to obiektywnie oceniając, reformę powinno się rozpocząć od zmiany organizacyjnej systemu (likwidacja NFZ) oraz od zwiększenia finansowania (przekierowanie środków ze składki do budżetu i powiązania wielkości funduszu celowego z odsetkiem PKB). Tymczasem zaczynamy od reorganizacji funkcjonowania systemu, a o zwiększeniu finansowania resort zdrowia konsekwentnie milczy. To spowoduje, że wprowadzane zmiany z całą pewnością pogorszą pacjentom jakość i dostępność do świadczeń – komentuje Grzegorz Byszewski.

Ekspert Pracodawców RP podkreśla, że ostatni rok w ochronie zdrowia to szereg projektów zmian negatywnie ocenianych przez praktycznie wszystkich ekspertów funkcjonujących na rynku. 

- Trudno oprzeć się wrażeniu, że są one „zleceniem politycznym”, a nie wolą rzeczywistego naprawiania ochrony zdrowia. W pełni zgadzamy się z diagnozą, że system wymaga zmian, jednak potrzebne są zmiany o charakterze ewolucyjnym a nie rewolucyjnym. Eliminowanie prywatnych inwestorów z sektora bez zabezpieczenia innego źródła finansowania inwestycji i innowacji w ochronie zdrowia, to bardzo nieodpowiedzialne działanie, które w krótkim czasie spowoduje obniżenie jakości usług medycznych – przestrzega Grzegorz Byszewski. 

Podobny skutek, według komentującego, będzie miało wyeliminowanie z sektora elementu konkurencji między podmiotami leczniczymi. Sieć szpitali, do której kryteria wejścia nie są związane z jakością, jest oceniana przez Pracodawców bardzo negatywnie, podobnie jak brak jasno określonego sposobu rozliczania i kontroli budżetu szpitali, które się w niej znajdą. Te wszystkie zmiany na pewno nie będą korzystne dla pacjentów, spowodują mniejszą efektywność po stronie szpitali i prawdopodobnie przyczynią się do wydłużenia kolejek. 

Grzegorz Byszewski wspomina też o iluzorycznym dialogu z partnerami społecznymi.

- Prawdą, jest że ministrowie i pracownicy resortu zdrowia przychodzą na spotkania z partnerami społecznymi, ale niestety nic z tego nie wynika. Nas nie interesują deklaracje a czyny, a tych cały czas brakuje. Mimo uzgodnienia z resortem zdrowia planowanych zmian w regulacjach prawnych od roku nic się nie dzieje i nie ma żadnego postępu prac – dodaje ekspert.
 


Źródło: Pracodawcy RP