Pracodawcy RP podkreślają konieczność dokonania zmian w obowiązującym prawie, które umożliwiłyby świadczenie usług medycznych za pomocą telemedycyny. Dotyczy to między innymi nowelizacji ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia.

- Wielokrotnie wskazywaliśmy na fakt, że bariery w obowiązujących normach prawnych są głównym powodem braku rozwoju telemedycyny w Polsce. Zwracaliśmy także uwagę na sprzeczność zapisów art. 42 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634 z późn. zm.) ze świadczeniami wykonywanymi w formie telemedycyny – mówi wiceprezydent Pracodawców RP Andrzej Mądrala.

Artykuł ten mówi, że „lekarz orzeka o stanie zdrowia określonej osoby po uprzednim, osobistym jej zbadaniu, z zastrzeżeniem sytuacji określonych w odrębnych przepisach”. Wyklucza to więc postawienie diagnozy na podstawie konsultacji wykonanej za pomocą narzędzie telemedycyny (przesłanie wyników badań drogą elektroniczną, rozmowa przez komunikatory internetowe itd.).

Według wiceprezydenta Pracodawców RP w obliczu wchodzącego w życie od 1 stycznia 2015 roku pakietu onkologicznego i wynikającego z niego prawdopodobnego zwiększenia popytu na usługi diagnostyczne umożliwienie wykonywania ich w formie telemedycyny pozwoliłoby lepiej wykorzystać zasoby kadrowe i sprzętowe.

Forum Diagnostyki Obrazowej Pracodawców Medycyny Prywatnej, zrzeszone w Pracodawcach Rzeczypospolitej Polskiej przygotowało zestaw propozycji zmiany ustawy Prawo atomowe oraz szeregu rozporządzeń wykonawczych, które umożliwią szybki rozwój między innymi teleradiologii.

- Jesteśmy przekonani o tym, że wprowadzenie postulowanych przez nas zmian pozytywnie wpłynie na rynek diagnostyki i tym samym pomoże w sprawnej realizacji pakietu onkologicznego – dodaje Andrzej Mądrala.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.pracodawcyrp.pl, stan z dnia 27 listopada 2014 r.