Pracodawcy RP zwrócili się z prośbą do wiceministra zdrowia Sławomira Neumanna dotyczącą włączenia przedstawiciela organizacji do prowadzonych roboczych prac nad projektem ustawy o zawodzie fizjoterapeuty.

„Jestem przekonany, że doświadczenie naszych członków pozwoli przygotować lepszy projekt ustawy, który uporządkuje i zaadresuje problemy świadczeniodawców i przedsiębiorców zajmujących się fizjoterapią” – napisał w liście do ministra Andrzej Mądrala, wiceprezydent Pracodawców RP.

Na początku lutego, w trakcie posiedzenia Komisji ds. Kontroli Państwowej, wiceminister Neumann poinformował o trwających roboczych spotkaniach środowisk związanych z fizjoterapią mających na celu wypracowanie konsensualnego projektu ustawy o zawodzie fizjoterapeuty.

Pracodawcy RP zrzeszają i współpracują z szeregiem przedsiębiorców świadczących usługi z zakresu fizjoterapii. Wielu z nich posiada kilkunastoletnie doświadczenie i wykonuje świadczenia w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

W odpowiedzi na postulaty tego środowiska organizacja Pracodawcy Medycyny Prywatnej, będąca częścią Pracodawców PR, powołała Forum Rehabilitacji, które reprezentuje zarówno małe ośrodki świadczące usługi fizjoterapeutyczne jak i podmioty lecznicze posiadające jedne z najwyższych w skali kraju kontraktów na rehabilitację z publicznym płatnikiem.

- Reprezentujemy stanowisko świadczeniodawców o zróżnicowanej strukturze właścicielskiej - podmioty prywatne i publiczne – wyjaśnia Andrzej Mądrala, uzasadniając kompetencje organizacji do włączenia się w prace nad ustawą.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.pracodawcyrp.pl, stan z dnia 18 lutego 2015 r.