Brak akceptacji ze strony szefa resortu dotyczy wzrostu kosztów leczenia nie zgłoszonych do ubezpieczenia pacjentów. Minister miał w szczególności zastrzeżenia co do wzrostu kwoty na cen cel z niespełna 250 mln zł do 1 mld zł.

W opinii wiceprezydenta Pracodawców RP, brak akceptacji planu finansowego na 2014 r. to kolejny dowód na panujący chaos w krajowym systemie ochrony zdrowia.

– Coraz bardziej obawiamy się przyszłego roku, bo – mimo iż zbliża się już wrzesień – tak naprawdę nie ma jeszcze ani podstaw prawnych do aneksowania umów, ani też rozporządzeń koszykowych. To powoduje, że nie da się przeprowadzić konkursu ofert. Trudno więc powiedzieć, na jakiej podstawie i w jakim zakresie będziemy leczyć pacjentów w przyszłym roku – mówi Wiceprezydent Mądrala.

Źródło: www.pracodawcyrp.pl