Modyfikacji musi ulec także regulamin pracy lub obwieszczenie pracodawcy (gdy nie ma obowiązku ustalenia regulaminu).

Jeżeli zatrudniony nie zaakceptuje nowych warunków, to umowa o prace ulegnie rozwiązaniu z upływem okresu wypowiedzenia obowiązującego danego pracownika. W takiej sytuacji nie ma on też prawa do odprawy pieniężnej. Jest to zgodne z ustawą z 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiazywania z pracownikami stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

Cały artykuł www.gazetaprawna.pl