PRAC wydał przedmiotowe zalecenie, gdyż uznał że występuje ryzyko ciężkich działań niepożądanych dotyczących układu krążenia, zarówno dla matki, jak i dla płodu, związanych ze stosowaniem krótko działających agonistów receptorów beta adrenergicznych we wskazaniach położniczych.

Źródło: www.urpl.gov.pl