- Od miesięcy niczym innym nie słyszymy jak tylko o zmianach, jakie zamierza wprowadzić resort i rząd do funkcjonowania systemu ochrony zdrowia. Jednak przedstawiony nam plan finansowy NFZ na rok 2015 nie tylko nie uwzględnia pakietu onkologicznego i antykolejkowego, ale również pomija zapowiadane przez ministra zdrowia plany dotyczące lecznictwa otwartego - w tym zadania przewidziane w POZ  – mówi Bożena Janicka, prezes PPOZ

Dodatkowych środków zaplanowanych na rok 2015 w budżecie NFZ zaplanowano 1 631 milionów zł, z czego na  POZ - 83 miliony zł – co stanowi na pacjenta dodatkowo 18 groszy miesięcznie, na ambulatoryjną opiekę specjalistyczną 168 milionów zł, a na leczenie szpitalne - ponad 1 367 milionów, czyli 84 procent dodatkowych środków.

Lekarze z PPOZ uważają, że znowu akcent postawiono nie na tę część systemu, która zapewni powodzenie wprowadzanych reform.
- Nie dość, że brak w planowanym budżecie środków na pakiety kolejkowy i onkologiczny, to jeszcze pominięto wzrost inflacji stawki kapitacyjnej- nie zmienianej od 2008 roku. Czyli mamy, de facto, nadal obniżenie finansowania podstawowej opieki zdrowotnej – komentuje Bożena Janicka i dodaje: -  Jest to pogłębianie niedofinansowania POZ-u oraz zwiększenie dysonansu pomiędzy lecznictwem zamkniętym (szpitale) a lecznictwem otwartym (POZ i AOS). Na koniec, jest to - po prostu - nierównie traktowanie podmiotów, dalsze pompowanie pieniędzy w szpitale, pomimo zapowiedzi zmiany kierunku.

Przedstawiciele PPOZ, podczas debaty sejmowej nad planem finansowym NFZ na rok 2015, wyrazili negatywną opinię co do organizacji podstawowej opieki zdrowotnej. Pytali także o zakres obowiązków lekarzy POZ w świetle spadających realnych środków na finansowanie obecnych świadczeń.

Dane empiryczne przedstawiające metodykę oceny relacji między cenami świadczeń AOS a ich kosztami zawiera opracowanie "Wycena usług ambulatoryjnej opieki specjalistycznej", którego autorka jest Monika Raulinajtys-Grzybek.

Książka dostępna jest w księgarni Profinfo.