Nowa regulacja określa minimalną funkcjonalność oraz warunki organizacyjno-techniczne gromadzenia i pobierania danych przetwarzanych w Systemie Wspomagania Ratownictwa Medycznego (SWRM). Nowe przepisu mają na celu umożliwienie sprawnego przekazywania danych do Systemu w postaci elektronicznej oraz umożliwienie powszechnej dostępności danych zgromadzonych w systemie przy zachowaniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa.

SWRM stanowi jeden z elementów systemu informacyjnego ochrony zdrowia.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Ratownictwa Medycznego wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Ustaw. 

Źródło: www.mz.gov.pl