W skład zespołu wejdą przedstawiciele kilku resortów, między innymi Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Minister Radziwiłł zaznaczył, że rząd bardzo wyraźnie widzi konieczność wsparcia osób niepełnosprawnych. Dostrzega również problemy ich opiekunów.  

- Elementarny nakaz solidarności międzyludzkiej, który na nas wszystkich spoczywa, zobowiązuje nas do tego, żeby nie tylko myśleć o samych osobach niepełnosprawnych, ale także dostrzegać ogromny wysiłek i poświęcenie tych, którzy się nimi opiekują– podkreślił minister

Konstanty Radziwiłł poinformował również, że w Ministerstwie Zdrowia odbędzie się spotkanie z udziałem dzieci z zespołem Downa oraz ich opiekunów. Minister zapowiedział, że podczas rozmów zostaną poruszone zagadnienia dotyczące potrzeb osób niepełnosprawnych – od życia prenatalnego aż do starości.

Czytaj: Bytom: otwarto Zakład Aktywności Zawodowej dla niepełnosprawnych>>>

Natomiast pierwszym zadaniem zapowiadanego międzyresortowego zespołu będzie wypracowanie takich rozwiązań, które zapewnią kompleksową i skoordynowaną opiekę osobom niepełnosprawnym. Do rozmów zostaną zaproszeni także ich opiekunowie.

Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Krzysztof Michałkiewicz zaznaczył, że w ostatnim czasie sytuacja osób niepełnosprawnych się zmienia. Dużą rolę odgrywają w tym procesie osoby niepełnosprawne oraz ich opiekunowie, ale  nie do przecenienia jest również rola administracji samorządowej i rządowej. Pełnomocnik podkreślił, że rząd dostrzega potrzeby osób niepełnosprawnych. Przypomniał, że program „Rodzina 500 plus” także uwzględnia specjalne potrzeby rodzin z osobami niepełnosprawnymi.