Jak powiedział w czwartek wybrany na przewodniczącego rady, szef Centrum Onkologii w Bydgoszczy Zbigniew Pawłowicz, zawarte porozumienie dyrektorów ma służyć konsolidacji wiodących ośrodków, które zapewniają kompleksowe leczenie onkologiczne.

Zdaniem rady dyrektorów niezbędne jest jak najszybsze uregulowanie należności placówkom onkologicznym za nadwykonania za lata 2012-2013.

Kolejnym zagadnieniem, o którym szefowie publicznych ośrodków chcą rozmawiać z ministrem zdrowia i kierownictwem NFZ, jest zniesienie limitów dla świadczeń onkologicznych ratujących życie.

Według rady dyrektorów należy również rozpatrzyć wprowadzenie zróżnicowanego finansowania w zależności od zakresu i kompleksowości leczenia. Ustalenie tzw. referencyjności ośrodków pozwoliłoby bowiem bardziej racjonalny podział pieniędzy na leczenie nowotworów.

Problemy te Rada zasygnalizowała w liście skierowanym do ministra zdrowia i kierownictwa Narodowego Funduszu Zdrowia. „List wysłaliśmy mailem w trakcie spotkania, ponieważ chcemy się spotkać jak najszybciej, by omówić pilne naszym zdaniem zagadnienia" - dodał Pawłowicz.

Jednym z celów, jaki postawiła sobie rada dyrektorów centrów onkologicznych, jest też zbudowanie portalu internetowego, na którym pacjenci znajdą potrzebne im informacje.

„Mamy już zarezerwowaną domenę, na której będzie można znaleźć wyczerpującą informację. To mój autorski pomysł, bo taki portal uruchomiliśmy w naszym centrum w Bydgoszczy i bardzo dobrze się sprawdza" - podkreślił Pawłowicz.

W Polsce nowotwory leczy się w ponad trzystu ośrodkach o zróżnicowanym zakresie świadczeń. Większość z nich wykonuje tylko wybrane usługi medyczne, a pacjent musi inne elementy terapii odbywać w innych ośrodkach. Kompleksową opiekę onkologiczną zapewnia tylko przeszło 20 podmiotów w kraju.

Zdaniem dyrektorów centrów onkologicznych, gdyby podzielić pieniądze przeznaczane obecnie na leczenie według bardziej racjonalnych zasad, to oczekiwanie na leczenie onkologiczne w Polsce skróciłoby się do 14 dni.