Celem Fundacji jest opracowanie i propagowanie rozwiązań prawnych, zarządczych, społecznych na rzecz utrzymania aktywności społecznej i zawodowej społeczeństwa, a także jego zdrowego i bezpiecznego starzenia się w kontekście nowych wyzwań gospodarczych oraz zachodzących zmian demograficznych. Działalność Fundacji koncentruje się na wspieraniu profilaktyki i edukacji prozdrowotnej, promowaniu zdrowego stylu życia i podnoszeniu świadomości społeczeństwa w zakresie zagadnień dotyczących problematyki „zdrowego starzenia się” oraz czynników wpływających na proces starzenia i jego przebieg.

W Radzie Fundacji zasiadają eksperci - autorytety w poszczególnych dziedzinach i obszarach medycyny i polityki społecznej. 7 lipca 2012 roku w spotkaniu inaugurującym działalność Koalicji uczestniczyła grupa 40 ekspertów - autorytetów w poszczególnych dziedzinach i obszarach terapeutycznych oraz przedstawicieli administracji państwowej. W ramach XXII Forum Ekonomicznego w Krynicy w 2012 roku po raz pierwszy została przedstawiona publicznie inicjatywa Koalicji. O zdrowej starości dyskutowano podczas panelu pt. „Zestarzejmy się świadomie. Polska polityka społeczna i ochrona zdrowia w obliczu starzenia się polskiego społeczeństwa”.

Koalicja na Rzecz Zdrowego Starzenia zdecydowała o przygotowaniu raportu dotyczącego kondycji osób starszych i polityki senioralnej w Polsce, tzw. Białej Księgi na temat zdrowego starzenia się. Efekt półrocznych prac został przedstawiony 27 lutego 2013 roku w Sejmie RP. Pod Patronatem Marszałek Sejmu i Rzecznika Praw Obywatelskich odbyła się konferencja pt. „Czy Polska jest gotowa na zdrową starość? Debata na temat zdrowego i bezpiecznego starzenia się w kontekście zmian demograficznych i nowych wyzwań gospodarczych”.

Pierwsze spotkanie Rady Programowej Fundacji odbyło się 10 grudnia 2013 roku. Gośćmi honorowymi spotkania byli Minister Pracy i Polityki Społecznej, Władysław Kosinak-Kamysz oraz podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, Igor Radziewicz-Winnicki. W spotkaniu wzięli udział również parlamentarzyści, aktywnie angażujący się w poprawę zdrowia i jakości życia osób starszych: Beata Małecka-Libera, wiceprzewodnicząca Komisji Zdrowia oraz Michał Szczerba, przewodniczący Zespołu ds. Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

Jedną z najbliższych inicjatyw Fundacji jest Kongres Zdrowego Starzenia, który odbędzie się 30-31 stycznia 2014 roku na Stadionie Narodowym w Warszawie. W Kongresie wezmą udział autorytety z Polski i zagranicy, dla których ważne jest stworzenie warunków dla jak najdłuższego utrzymania zdrowia, warunkującego możliwość aktywnego i samodzielnego życia osób starszych. Podczas sesji Kongresu będą poruszane zagadnienia dotyczące m.in. demografii starzejącego się społeczeństwa, opieki nad ludźmi starszymi, działań rządu w obszarze polityki senioralnej, problemu starzenia się w kontekście zdrowia publicznego, aktywizacji i przeciwdziałania e-wykluczeniu osób starszych.

Magdalena Okoniewska

http://www.starzejsiezdrowo.pl/