Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wizyty papieża Franciszka w Polsce i Światowych Dni Młodzieży przygotowało Rządowe Centrum Legislacji; w czwartek 25 lutego 2016 roku ma się nim zająć Komitet Stały Rady Ministrów.
 
Trzeci rozdział specustawy dotyczy zabezpieczenia medycznego Światowych Dni Młodzieży. Zadania te (w okresie od 25 lipca do 2 sierpnia 2016) nałożono na wojewodę małopolskiego; za wyjątkiem zadań związanych z zakupem czy wypożyczeniem sprzętu medycznego, środków łączności, transportu, zakwaterowaniem i wyżywieniem dodatkowych osób, które będą udzielać pomocy medycznej podczas ŚDM. Te zadanie pozostawiono w gestii ministra zdrowia.
 
Zgodnie z projektem wojewoda musi przygotować plan zabezpieczenia medycznego ŚDM z charakterystyką potencjalnych zagrożeń życia lub zdrowia i analizą ryzyka ich wystąpienia oraz opis, w jaki sposób będą udzielane świadczeń opieki zdrowotnej dla osób uczestniczących w ŚDM.
 
W planie ma znajdować się wykaz podmiotów, z którymi wojewoda podpisze umowy na "gotowość udzielania zwiększonej liczby świadczeń". Są to między innymi izby przyjęć i szpitalne zespoły ratunkowe, placówki POZ (podstawowej opieki zdrowotnej), szpitale. Do tego wskazać ma liczbę lotniczych zespołów ratownictwa medycznego, które będą wykonywały zadania podczas ŚDM oraz przedłożyć wykaz zespołów wyjazdowych z lekarzem i bez, patroli pieszych, ruchomych, stałych punktów pomocy medycznej, namiotów szpitalnych. W planie mają się znaleźć informacje o ich lokalizacji, stanie wyposażenia i obszarze działania.
 
W projekcie jest mowa o tym, że wojewoda może wyznaczyć jednostkę, która będzie koordynatorem działań z zakresu ochrony zdrowia podczas ŚDM. Oprócz tego musi powołać sztab, który będzie się tymi sprawami zajmował.

Czytaj: 24 mln zł na zabezpieczenie medyczne Światowych Dni Młodzieży>>>
 
Projekt precyzuje, czym jest "gotowość udzielania zwiększonej liczby świadczeń". Chodzi o zapewnienie przez podmiot wykonujący działalność leczniczą zwiększonej liczby personelu medycznego, większej liczby leków, środków, sprzętu i aparatury medycznej. Podkreślono, że wykonywanie tych zadań nie może naruszać podstawowej, świadczonej na co dzień działalności.
 
Projekt określa wymagania dotyczące poszczególnych elementów zabezpieczenia medycznego. Zapisano w nim, że zespół wyjazdowy z lekarzem i zespół wyjazdowy bez lekarza będzie odpowiadał analogicznym wymaganiom dla zespołów ratownictwa medycznego - podstawowych i specjalistycznych. Patrol pieszy będzie się składał z co najmniej dwóch osób, z których przynajmniej jedna to pielęgniarka lub ratownik. Natomiast szczegółowe wyposażenie patrolu - podobnie jak wyposażenie patrolu ruchomego, stałego punktu pomocy medycznej oraz namiotu medycznego - będzie określone w planie oraz w umowie zawartej przez wojewodę małopolskiego z podmiotami, które udzielać będą świadczeń medycznych.
 
Patrol ruchomy będzie przystosowany do transportu pacjentów do stałego punktu pomocy medycznej lub do namiotu szpitalnego, w w związku z tym będzie wyposażony w pojazd typu quad. W ramach tego patrolu zadania będzie wykonywała osoba posiadająca co najmniej uprawnienia ratownika.
 
W stałym punkcie pomocy medycznej pracować będą osoby wykonujące zawód medyczny - w szczególności lekarze, pielęgniarki lub ratownicy. Z kolei w namiotach medycznych będą udzielane świadczenia zdrowotne osobom najbardziej poszkodowanym, wymagającym fachowej pomocy medycznej.
 
Wszystkie punkty medyczne - zgodnie z projektem - mają być wyposażone w środki łączności bezprzewodowej umożliwiające natychmiastowy kontakt z innymi osobami wykonującymi zadania związane z zabezpieczeniem medycznym ŚDM oraz zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego.
 
Dowiedz się więcej z książki
Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł

 

Podczas ŚDM pomocy medycznej mają także udzielać osoby z jednostek podległych MON.
 
W projekcie zapisano, że w przypadku podejrzenia wystąpienia chorób zakaźnych służby medyczne mają nie więcej niż dwie godziny na zgłoszenie tego telefonicznie lub faksem do właściwego powiatowego inspektora sanitarnego.
 
Światowe Dni Młodzieży odbędą się w Krakowie, w dniach 26-31 lipca 2016 roku. Weźmie w ich udział papież Franciszek. Organizatorzy spodziewają się nawet 2,5 mln uczestników. (pap)