Celem wprowadzenia KROK jest monitorowanie stanu zdrowia usługobiorców oraz monitorowanie zapotrzebowania na świadczenia opieki zdrowotnej poprzez prowadzenie analiz naukowych, statystycznych i medycznych w oparciu o dane o wykonywanych operacjach kardiochirurgicznych.

Wszystkie podmioty lecznicze wykonujące świadczenia z zakresu kardiochirurgii będą przekazywały informacje o wykonanych operacjach do KROK.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 października 2013 r. w sprawie Krajowego Rejestru Operacji Kardiochirurgicznych (Dz. U. poz. 1233).


Źródło: www.mz.gov.pl