Brak wzrostu finansowania w roku 2015 spowoduje, według Konwentu, dalszej ich zadłużenie, co w efekcie doprowadzi do utraty płynności finansowej.

Konwent stwierdza także w swoim stanowisku, że prowadzone od wielu lat głębokie procesy restrukturyzacji kosztów osobowych i rzeczowych spowodowały, że dalsze ograniczenie wydatków przełoży się na obniżenie się standardu  usług leczniczych.

Czytaj: Elbląg: szpital wygrał 4,5 mln zł od NFZ >>>

„Narodowy Fundusz Zdrowia jako płatnik przypomina sobie o szpitalach powiatowych w sytuacjach kryzysowych, kiedy lekarze zrzeszeni w Porozumieniu Zielonogórskim zamykają swoje gabinety, jak to miało miejsce na przełomie 2014 i 2015 roku. Natomiast, kiedy jest czas podziału środków, to szpitale powiatowe ustawiane są na samym końcu kolejki, ponieważ płatnik doskonale o tym wie, że powiaty, odpowiedzialne organy prowadzące szpitale, w walce o kontrakty nigdy nie będą stosować takim metod.” – czytamy w komunikacie. 

Konwent, biorąc pod uwagę utrzymanie standardów leczenia pacjentów oraz ich bezpieczeństwo, domaga się wzrostu kontraktów na rok 2015 o wskaźnik inflacji w roku ubiegłym i planowany na rok bieżący. Oczekuje również rozliczenia nadlimitów wykonanych w roku 2014 na poziomie co najmniej 40 procent.