Projekt ten na początku czerwca 2017 roku zyskał przychylność biskupów, a jego inicjatorzy jesienią 2017 chcą zbierać podpisy i liczą, że poprzez ich ponad milion osób.

Do zbiórki podpisów gotowych jest ponad 5,5 tysiąca osób w całej Polsce.

Ze statystyk wynika, że z powodu podejrzenia nieodwracalnego upośledzenia lub ciężkiej choroby płodu w Polsce w roku 2015 wykonano 1000 aborcji, wszystkich zabiegów było w tym czasie 1044.

Projekt będzie zawierał jeszcze inne zmiany, jednak na razi autorzy nie zdradzają, czego będą dotyczyć.

Cały artykuł www.rp.pl

 [-DOKUMENT_HTML-]