Przepisy dotyczą korzystania z podstawowej opieki zdrowotnej przez osoby nieubezpieczone. Jedyną realną zmianą, zaznacza Porozumienie, jest to to, że jeśli osoba nieubezpieczona skorzysta z pomocy lekarza, pielęgniarki lub położnej POZ, wiedząc że nie ma do tego prawa, nie grożą jej konsekwencje finansowe. Dotychczas NFZ mógł od takiej osoby dochodzić roszczeń.

Zdaniem zarządu Porozumienia Zielonogórskiego, nie oznacza to, że osoby nieubezpieczone mają prawo do darmowych świadczeń w podstawowej opiece zdrowotnej, a jedynie to, że nie będą karane w przypadku złożenia fałszywego oświadczenia. Nowe przepisy nie zwalniają też z obowiązku składania oświadczenia, jeśli w systemie e-WUŚ pacjent „wyświetli się” na czerwono, a uważa, że jest ubezpieczony. 

Dla lekarza (pielęgniarki, położnej) POZ jest to podstawa do udzielenia świadczenia. Jeśli natomiast pacjent tego nie zrobi, a system wykazuje go jako nieubezpieczonego, przychodnia ma prawo odmówić bezpłatnego świadczenia.

Porozumienie Zielonogórskie podkreśla także, że nowelizacja przepisów nic nie zmieniła w zasadach finansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia pacjentów nieubezpieczonych i tych, których system za takich uznaje. Nadal podstawą finansowania takich pacjentów pozostaje złożone przez nich oświadczenie o tym, że mają prawo do świadczeń.


Źródło: www.federacjapz.pl
 

Czyta także: Dostęp do POZ dla wszystkich pacjentów - poznaj szczegóły ostatniej nowelizacji przepisów>>>