Według redaktora książki komunikacja językowa to też warunek dobrych stosunków łączących dwoje ludzi związanych przez specyficzną sytuację.

- Najważniejszymi cechami dobrych stosunków łączących lekarza z pacjentem jest życzliwość lekarza dla pacjenta i zaufanie pacjenta do lekarza. Życzliwość jest to zrozumienie przez lekarza, że pacjent jest osobą cierpiącą, pragnącą jego fachowej pomocy, czego nie można zawieść. Zaufanie oznacza przekonanie pacjenta, że lekarz szczerze chce mu udzielić skutecznej pomocy i że jest w stanie to uczynić. Życzliwość wiąże się także ze zwykłym, podobnym do codziennego stosunkiem człowieka do człowieka połączonym z gotowością niesienia pomocy wraz z taką opieką, jakiej pacjent potrzebuje.
Zaufanie pacjenta wypływa również ze świadomości, że lekarz działa nie tylko dla swojej życiowej korzyści, lecz także – a kiedy trzeba przed wszystkim – dla spełnienia zawodowego obowiązku. Takie elementy stosunku łączącego ze sobą ludzi mogą być przekazane obustronnie głównie za pomocą komunikacji językowej – wyjaśnia profesor Doroszewski.

Te uwagi, jak podkreśla profesor, stanowią między innymi uzasadnienie potrzeby publikacji w wydawnictwie Wolters Kluwer książki, której autorami są wykładowcy prowadzący kursy poświęcone porozumieniu lekarzy z pacjentami. Od pięciu lat odbywają się one w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

Zajęcia te obejmują wszystkie główne aspekty sprawy, czyli problemy językowe, psychologiczne, socjologiczne, prawne, etyczne i deontologiczne z jednej strony i szczegółowe zagadnienia związane z poszczególnymi specjalnościami lekarskim. Odpowiednio do tego założenia, wykładowcy są wybitnymi przedstawicielami wielu dziedzin nauki i praktyki lekarskiej. Kursy mają charakter fakultatywny, cieszą się jednak rosnącym zainteresowanie studentów wszystkich kierunków.

Profesor Doroszewski podkreśla, że trudności dotyczące komunikacji  z pacjentami mają – z pewnymi różnicami – lekarze w wielu krajach.

- W coraz większej liczbie medycznych szkół wyższych w Europie Zachodniej i w Stanach Zjednoczonych są prowadzone dobrowolne dla studentów lub obowiązkowe kursy komunikacji lekarzy z pacjentami, organizowane są zjazdy i spotkania poświęcone tej problematyce. Liczba takich zajęć w polskich szkołach medycznych jest z pewnością niewystarczająca, ważne byłoby też wprowadzenie wykładów i ćwiczeń obowiązkowych, choćby w ograniczonym zakresie czasowym – dodaje redaktor książki.

Książka pod redakcją profesora Jana Doroszewskiego dotycząca porozumienia z pacjentem, będzie dostępna w księgarni Profinfo.

Prof. dr hab. med. Jan Doroszewski, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, emeryt, b. dyrektor CMKP (1981-1984, 1993-1999), b. kierownik Zakładu Biofizyki i Biomatematyki, przewodniczący Zespołu Języka Medycznego Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN, członek czynny Polskiej Akademii Umiejętności, przewodniczący Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia i Opieki Społecznej (1992-1995). Autor 220 publikacji naukowych.